Kastrace psa a fenky

Často se mě klienti ptají kdy je možné/vhodné kastrovat psa/fenku. Názory jsou různé mezi veřejností i veterinárními lékaři. Např. v USA kastrují psi a kočky již ve věku 6-12 týdnů, což je podle mého osobního názoru nevhodné.

Kdy tedy je vhodné psa kastrovat?

U psů se kastrace provádí ve věku 12-18 měsíců. V tomto věku je dosaženo tělesné a pohlavní dospělosti, tj. u malých plemen ve 12 měsících a u velkých a obřích plemen až v 18 měsících. Pokud bude kastrace provedena dříve není rozvinut pohlavní výraz, dominance, agresivita a další, nečekejte proto, že pes kastrovaný před pohlavní dospělostí bude dobrý hlídač. Není ale pravdou, že nevykastrovaný pes by byl agresivní apod., vždy záleží na výchově a výcviku pejska.

Proč pejska vykastrovat?

Důvody ke kastraci jsou buď z chovatelského hlediska nebo zdravotních důvodů. Z chovatelského hlediska se jedná zejména o odstranění nežádoucího chování v období hárání fen (útíkání, vití a štěkání, nervozita apod.) Zdravotní důvody kastrace jsou zejména kryptorchysmus, nádory varlat, onemocnění prostaty (benigní hyperplazie prostaty).

Kryptorchysmus je stav kdy jedno nebo obě varlata nesestoupí do šourku a zůstanou v tříselném kanálu nebo v dutině břišní. V dutině břišní je vyšší teplota než v šourku, proto hrozí vyšší riziko nádorového bujení varlete. Kastrace je v tomto případě nejlepším řešením není vhodné s ní dlouho otálet.

Benigní hyperplazie prostaty je poměrně časté onemocnění zejména u starších psů. Někdy je toto onemocnění skryté (nezpůsobuje žádné problémy), ale v případě, že je prostata výrazně zvětšená způsobuje problémůmy s močením (přítomnost kapek krve v moči, bolestivosti při močení atp.) a může dojít k zánětu prostaty (prostatitis) kdy je nutná léčba a následně je doporučitelná kastrace.

Kdy je vhodné kastrovat fenku?

Častou otázkou klientů je zda kastrovat před prvním háráním nebo po něm? Traduje se také pověra, že by fena měla mít alespoň jednou štěňata. Pro toto tvrzení neexistuje žádný důvod. V našich podmínkách se feny kastrují nejčastěji po dosažení pohlavní dospělosti, což je mezi 8-12. měsícem věku, kdy fena poprvé hárá. Nedoporučuji kastrovat v průběhu říje, protože pohlavní orgány jsou zvětšené a překvené (při zákroku tedy více krvácí), lepší je počkat až na období anestru, tedy cca měsíc po skončení říje.

Proč fenku kastrovat?

Feny se kastrují z chovatelských nebo zdravotních důvodů. Z chovatelských jsou to např. odstranění říje, zabránění nechtěné březosti. Ze zdravotních důvodů je to např. pyometra (hnisavý zánět dělohy), nádory pohlavních orgánů, nádory mléčné žlázy, ovariální cysty, cukrovka a pseudogravidita (falešná březost).

Pyometra (hnisavý zánět dělohy) patří k nečastějším a nejnebezpečnějším onemocněním zejména starších fen. Je to velmi vážné onemocnění, které bezprostředně ohrožuje život feny. Pokud není co nejrychleji zahájena léčba, je toto onemocnění pro fenu smrtelné. Kastrace je volbou ve většině případů, zejména pokud se jedná o starší fenu, kde již nepočítáme s další reprodukcí a došlo k vážnému poškození zdravotního stavu. Pokud se jedná o mladší fenu, se kterou počítáme s využitím do chovu a není příliš narušen celkový zdravotní stav a jedná-li se o otevřenou formu pyometry, můžeme se pokusit o zvládnutí stavu pomocí konzervativní terapie, tedy pomocí léků.

Ovariální cysty (cysty na vaječnících) velmi často způsobují trvalou estrogenizaci zvířete. Tzn, že je zvíře pod trvalým vlivem pohlavních hormonů - estrogenů. To je důležitý faktor pro následný rozvoj pyometry, cukrovky a útlumu kostní dřeně. Prvním řešením při léčbě ovariálních cyst je konzervativní terapie aplikací hormonálních přípravků. Při neúspěchu se musí provést kastrace.

Nádory pohlavních orgánů, zejména vaječníků a dělohy, se nevyskytují příliš často. Nejsou-li hormonálně aktivní, mohou být náhodným nálezem při sonografickém vyšetření nebo břišních operacích. Pokud jsou hormonálně aktivní, způsobují trvalou estrogenizaci zvířete a kastrace je jediným možným řešením.

Nádory mléčné žlázy jsou opět velmi časté hlavně u starších fen a kastrace může být součástí celkového chirurgického řešení těchto nádorů. Preventivně se kastrace uplatňuje, pokud je provedena v mladém věku.

Pseudogravidita (falešná březost) je normální součástí pohlavního cyklu fen. V případech, kdy dochází k velké produkci mléka a ke změnám chování, se stává zdravotním problémem. Nejprve se přistupuje k chovatelským opatřením - snížení krmné dávky, snížené množství vody, zvýšení pohybu. Případně se aplikují léky, tzv. antiprolaktiny. Pseudogravidita se však u fen velmi často opakuje a dochází k ní prakticky při každém hárání. Pokud není fena určena k dalšímu chovu, je kastrace nejlepší volbou.

Cukrovka (diabetes mellitus) je u fen v naprosté většině případů způsobena vyčerpáním až atrofií Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, kde se tvoří inzulin. Je to způsobeno normálním říjovým cyklem fen, kdy progesteron v luteální fázi zvyšuje produkci růstového hormonu, což snižuje efekt působení inzulinu na glukózu. Proto se ve slinivce musí vytvořit mnohem větší množství inzulinu a ta se následně vyčerpá. Při včasně diagnostikované cukrovce u fen je kastrace dostačujícím řešením, kdy není nutné podávání inzulinu. V ostatních případech je nezbytnou součástí terapie.

Poslední skupinou onemocnění, kdy musíme přistoupit ke kastraci, jsou komplikace v souvislosti s březostí a porodem - torze dělohy, ruptura dělohy, mimoděložní březost, nekontrolovatelné krvácení, případně zadržený plod či placenta které mohou vést k poporodní metritidě (zánět dělohy).

MVDr. Markéta Valešová