Vakcinace

Vakcinace psů

Vakcinace se provádí u štěňat od (6*) 8-9 týdne. Vakcinuje se proti psince, parvoviróze, infekční hepatitidě, psincovém kašli a leptospiróze. Následuje revakcinace po 3-4 týdnech, kdy poslední dávku aplikujeme nejlépe v 16. týdnu věku. Ve 12 měsících věku (nebo po 1 roce od poslední vakcinace) je nutná revakcinace - jedná se o tzv. boosterovou vakcínu, kdy je aktivována pasivní imunita.

Vakcinace proti vzteklině se provádí u štěňat ve věku od 3 měsíců a následná revakcinace (booster) se provádí v 1 roce (po roce) a dále po 1-3 letech (v závislosti na vakcíně).

Dospělý pes, který jako štěně absolvoval kompletní primovakcinace proti základním onemocněním a dostal po 12ti měsících boosterovou vakcínu, ale nebyl v dospělosti pravidelně vakcinován, nepotřebuje pro upevnění ochranné imunity více než jednu aplikaci vakcíny!

Vakcinace se provádí v závislosti na nákazové situaci dané lokality, věku psa a individuálních podmínek chovu.

* v případě nepříznivých nákazových a zoohygienických podmínek lze vakcinovat již ve věku 4-6 týdnů

Základní vakcinační schéma u psů: 

Vysvětlivky:

D - Psinka, H - Infekční hepatitida, P - Parvoviróza, Pi -Parainfluenza, L (L4)- Leptospiróza 3 sérovary (L4 obsahuje 4 sérovary), R - Vzteklina, T - Tetanus, KC - Psincový kašel (Parainfluenza+Bordetella bronchiseptica)


Vakcinace koček

Vakcinuje se proti kočičí virové panleukopénie, kaliciviróze a rhinotracheitídě (tzv. kočičí rýma).

Očkování proti vzteklině je možné od 3 měsíců. U koček je po aplikaci vztekliny zvýšené riziko vzniku postvakcinačního sarkomu (stejně jako u vakcinace proti FeLV), proto je nutné dobře zvážit zda je vakcinace v konkrétním případě opravdu nutná.

Obecně lze říci, že pokud máte kočičku doma není nutné ji vakcinovat proti vzteklině. U koček, které chodí ven  je vakcinace doporučitelná (vhledem k tomu, že jsme u hranic s Polskem, které není prosté vztekliny, hrozí reálné riziko přenosu z volně žijících zvířat v pohraničí). Při cestě do zahraničí je očkování proti vzteklině u koček starších 12-ti měsíců nutné, stejně jako čip a pas.

Dále je možné očkovat proti FeLV (virus infekční leukémie - před první vakcinací je nutné vždy udělat test na antigen viru FeLV) a chlamydióze. Vakcinace proti FIV (virová inumodeficience koček) a FIP (infekční peritonitidě) se nedoporučuje. 


Vakcinace koček vzteklinou u koček, jak již uvádím výše sebou přináší zvýšené riziko výskytu postvakcinačních sarkomů. Proto by obecně měla být vakcína proti vzteklině aplikována podkožně do oblasti hýždí, aby případný sarkom mohl být lépe odstraněn. 

Vakcinujeme nejdříve v 8-10 týdnech, pak za 3-4 týdny revakcinace. Booster aplikujeme v roce věku (po roce) a dále se revakcinace provádí 1x ročně. Vzteklina se vakcinuje od 12 týdnů věku s revakcinací po roce (booster) a následně dle příbalového letáku 

U koček je vhodné testovat na FIV/FeLV před každou vakcinací proti FeLV (test detekuje antigen, ne protilátky), popř. před každým krytím. SNAP® FIV/FeLV Combo je enzymatický imunologický test pro detekci viru imunodeficience koček a viru leukémie koček ve vzorcích séra, plazmy nebo plné krve s antikoagulačním činidlem. Více informací Vám ráda sdělím osobně.